TAIWAN ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU 6D4N
March 4, 2023
ขอบคุณสำหรับลูกค้า เที่ยวเวียดนาม
March 25, 2023

TAIWAN ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

TAIWAN ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (บินบ่าย-กลับดึก)
เริ่มเพียง 15,999.-

CODE: PTW01-VZ
เปิดดูตารางทัวร์

DAY 1: สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินเถาหยวน (ไต้หวัน) – โรงแรมที่พัก
DAY 2: เมืองเถาหยวน – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านชาอู่หลง – เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนเฝิงเจี่ย
DAY 3: เมืองไถจง – กรุงไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรด – อุทยานธรณีเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – กรุงไทเป – ย่านซีเหมินติง
DAY 4: กรุงไทเป – วัดหลงซาน – ร้านสร้อยเจอร์เมเนียม – ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน (ไต้หวัน) – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

✈️บริษัท ไซมีส ทราเวล จำกัด
📕ใบอนุญาตท่องเที่ยวเลขที่ 11/10594
🛍รับจัดกรุ๊ปเหมาส่วนตัว เวียดนาม และทั่วโลก
🎏กรุ๊ปจอยทัวร์ ราคาพิเศษ
📩รับโปรโมชั่นได้ที่
☎️LINE@ (ไซมีส ทราเวล STravel) : คลิ๊กเพิ่มเพื่อน https://page.line.me/784fnixr
☎️โทรสอบถามได้ที่ 081 420 3663
💻info@siamesetravels.com