ทัวร์ไต้หวัน

March 4, 2023

TAIWAN ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

TAIWAN ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (บินบ่าย-กลับดึก) เริ่มเพียง 15,999.- CODE: PTW01-VZ เปิดดูตารางทัวร์ bit.ly/3KYrPag DAY 1: สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินเถาหยวน (ไต้หวัน) – โรงแรมที่พัก DAY 2: เมืองเถาหยวน – เมืองหนานโถว […]